Herpes - SelvtesterDet finnes per i dag ingen selvtester for herpes. Vi anbefaler alle som tror de er rammet av herpes, å ta kontakt med lege.