Herpes - BehandlingIllustrasjon

Sykdommen kan ikke kureres med medisiner. Dersom du har fått viruset, forblir du smittet. Dette betyr ikke at du vil være veldig plaget. Medisinene på markedet kan dempe utbruddene, både primærutbrudd og sekundærutbrudd.

Ved førstegangsinfeksjon er det viktig å starte behandlingen innen 3-7 dager. Dette vil korte ned den plagsomme sykdomsperioden.

Ved sekundærinfeksjon må behandling iverksettes innen 2 døgn for å virke.

Medikamentet som brukes tilhører gruppen antivirale legemidler, og Aciklovir er det vanligste. Aciklovir finnes både som salve og som tabletter.