Herpes - Generelt


Infeksjon med herpesvirus på kjønnsorganer forårsakes av herpes simplexvirus. Det finnes to typer herpes simplexvirus, og det vanligste på kjønnsorganene er type 2. Type 1-virus er kjennetegnet av blemmer og sårdannelse rundt munnen, og mange får dette førstegangsutbruddet i barneårene. Senere kan viruset reaktiveres og gi munnsår ved for eksempel forkjølelsesepisoder.Genital herpesinfeksjon overføres ved ubeskyttet samleie, og kan derfor klassifiseres som en seksuelt overførbar sykdom. Første gang man smittes, vil man etter noen dager til noen uker få en primærinfeksjon. Etter at denne episoden har gått over er det mulig å få en reaktivering av sykdommen. Dette kalles en sekundærinfeksjon. Symptomer og utseende ved primærinfeksjon og sekundærinfeksjon. kan du lese om under symptomer.

Rundt 30 % av nordmenn mellom 20 og 40 år er smittet med type 2 herpesvirus. Av denne gruppen vil ca 20 % ha hatt symptomer med utslett og påvirket allmenntilstand. Tilstanden kan smitte ved munnsex både fra munn til kjønnsorganer og motsatt.