HIV/AIDS - GenereltHIV står for human immunsviktvirus. Viruset angriper kroppens immunapparat og gjør den mindre motstandsdyktig. Globalt sett er rundt 40 millioner smittet av sykdommen, ca. 4 millioner smittes hvert år og cirka 3 millioner dør hvert år. Tallene varierer fra år til år, men anslagene over gir en pekepinn på utbredelse og dødelighet. I Norge blir rundt 200-400 årlig smittet.


Sykdommen smitter ved ubeskyttet samleie, og homofile er overrepresentert blant smittede. For å bli smittet må viruset komme seg over i blodet, og slimhinnen i rectum har lettere for å briste enn huden på penis og slimhinnen i vagina. Kvinner blir lettere smittet ved samleie enn menn.Narkomane er også utsatt for smitte gjennom infiserte sprøytespisser. HIV smitter ved blodoverføring, men dette er svært sjelden et problem i Norge på grunn av HIV- testing av blodgivere. Barn født av HIV- infiserte mødre har høy risiko for å bli smittet, men risikoen for dette kan sterkt reduseres ved behandling av mor under svangerskapet.