HIV/AIDS - UndersøkelserHva gjør jeg når jeg mistenker at du har fått HIV?


Ved mistanke om smitte, vil legen stille deg spørsmål om prevensjon, siste samleie, og antall seksualpartnere. I tillegg er det viktig å få frem om du har hatt influensalignende symptomer helt i det siste, som kan tale for nylig smitte. Fastlegen din vil kunne tilby en HIV-test, som vil gi sikkert svar på om du er smittet allerede 6 uker etter smitte. Etter 3 uker vil testen i de fleste tilfeller være pålitelig.


Dersom legen påviser smitte vil du bli henvist videre til en spesialist, som vil følge deg opp i tiden som kommer. Han vil sette deg på behandling, og regelmessig ta prøver for å følge behandlingseffekten.


Det finnes også selvtestere for HIV- smitte som kan oppdage om du er smittet.