HIV/AIDS - SelvtesterHer vil vi etter hver legge ut selvtester for testing av HIV/AIDS. Vi anbefaler alle som tror de er rammet av HIV/AIDS, å ta kontakt med lege. En selvtest er aldri 100 % pålitelig, og vi tar ikke ansvar for eventuelle feildiagnostiseringer ved bruk av selvtester. Vi mener uansett at det er bedre å bruke selvtester anonymt i sitt eget hjem, enn å ikke oppsøke lege i det hele tatt.