Klamydia - BehandlingIllustrasjon

Dersom man finner klamydiabakterien etter prøvetaking, skal infeksjonen behandles med en engangsdose med et legemiddel som heter Azitromax. Dette er et antibiotikum som kan hentes ut med resept på apoteket. Det finnes også behandling som går over flere dager.


Videre er det viktig å ikke glemme at man lett kan få sykdommen igjen. På forhånd kan man unngå smitte med bruk av kondom. Dersom man ikke gjør dette, bør ny test og eventuelt ny behandling utføres.